VOC отработен газ пещ пречистване

прилагане на пещта пречистване газ на ЛОС изпускателната: почти всички отпадъчни газове, съдържащи органични съединения могат да бъдат treated.can сделка с малък обем въздух, висока концентрация на органичен gas.there отпадъци е голяма гъвкавост при работа с органичен flow.it отпадъчни газове може да се адаптира към промяна и колебание на VOC състав и концентрация в органичен gas.it отпадъци не е чувствителен към малко количество прах и твърди частици в отпадъците gas.highest топлинна ефективност сред всички методи за пречистване термично изгаряне (за 95%). работата на самостоятелно - нагряване може да бъде постигнато без добавяне на допълнително гориво при подходяща концентрация изпускателната ефективност conditions.high пречистване (повече от 99% в три стаи) натоварване .small поддръжка, безопасен и надежден operation.the органичен утайка може да бъде отстранен периодично и акумулаторът може да се трансформира загуба .the налягане на цялото устройство е small.long експлоатационен живот на устройството.

Оставете вашите съобщения

Izprati zapitvane sega
Izprati zapitvane sega